BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Országos ág. h. ev. tanáregyesület 1907. okt. 20-án alakult Budapesten. Közgyűléseit más-más helyen tartotta s az azokon tartott felolvasásokat Évkönyveiben tette közzé. Első elnöke volt Meskő László →egyházmegyei és főgimnáziumi felügyelő (1907–1912.), kit Mágócsy Dietz Sándor (1912–1918.), azután Gömöry János (1918–1920.), majd →Szigethy Lajos (1920–1932.), utána →Domanovszky Sándor (1932–1940.), végül Bánkúti Dezső (1940-től) követett tisztében azóta. Első ügyvivő alelnöke Mágócsy Dietz Sándor volt, utóda pedig Gömöry János, majd Szigethy Lajos, azután Bánkúti Dezső. Nevezetes alkotása az egyesületnek a felekezetebeli tanárok gyermekeinek neveltetési alapja. A ref. tanárok hasonló egyesületével együtt a →Prot. Tanügyi Szemlét adta ki 1927 óta.