BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Országgyűlési prédikátor rendesen működött a XVII. század elejétől fogva tartott magyar országgyűlések tartama alatt, éspedig a legjelesebb prot. papok sorából a felekezetükbeli rendek által a gyűlésezés idejére választva, amely után az illető ismét visszatért eklézsiájába. Később az jött divatba, hogy az →egyházkerületek felváltva küldtek a maguk kebeléből megfelelő egyént. Ez az intézmény csak 1848-ban szűnt meg.