BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ó-romániai ref. egyházmegye, régebben „romániai ref. missziói egyházmegye”, az akkori Románia területén működő ref. misszió által alapított egyházakból 1887-ben szervezte az →erdélyi ref egyházkerület, →esperesévé a mindenkori bukaresti lelkészt tevén. Akkor mindössze négy anyaegyháza volt, melyek 1945-ig tízre szaporodtak azzal is, hogy az államfordulatkor a Bukovinában már régebben létező andrásfalvi egyház is, miután egy ideig a szász egyházkerülethez tartozott, hozzá csatoltatott. – Espereseinek névsora: Bartalus János 1887–1901, Németh Sándor 1901–1905. Újváry István 1905–1911, Márton Árpád 1911–1918, →Kállay Kálmán 1918–1920, Tőkés Ernő 1922–19..