BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Országos ref. lelkészegyesület (ORLE) 1907. szept. 17-én alakult meg Budapesten, s elnökéül →Baltazár Dezső hajdúböszörményi lelkészt és →alsószabolcs-hajdúi →esperest választotta, aki haláláig állandóan vitte e tisztet. Utódja Ravasz László volt 1947-ig, az övé meg →Szabó Imre 1948-tól az egyesület feloszlatásáig. Első főtitkára →Ferenczy Gyula debreceni akad. tanár volt, akit →Csikesz Sándor előbb csányoszrói pap, majd debreceni teol. professzor követett, őt pedig →Vasady Béla debreceni egyetemi tanár és Molnár Zoltán hajdúhadházi lelkész együtt váltotta fel tisztében, azután Szabolcska László, végül Darányi Lajos. Az egyesület égisze alatt teremtette meg →Kiss Ferenc a két Kálvineum” nevű internátust lelkészárvák számára, a fiúkét Hajdúböszörményben 1914-ben, a leányokét Nyíregyházán 1922-ben. Az egyesület 1908-tól kezdve hetilapot adott ki Lelkészegyesület” cím alatt Debrecenben, majd Budapesten. Vándorgyűléseket is tartott, de legtöbbnyire Budapesten szokott volt egybegyűlni. Az ország új határainak kialakítása után egy ideig „Református magyar lelkészegyesület” nevet viselt.