BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lani György (Trencsén, 1646. – ?, 1688.) ev. tanár. Trencsénben kezdett tanulni. További tanulmányait Szepesváralján, Kisszebenben és Lőcsén végezte. Azután a külföldet kereste föl s 1667. ápr. 2-án a wittenbergi egyetemre irakozott be. Később nevelősködött, míg 1670-ben visszatért hazájába s itt korponai →rektor lett. A pozsonyi →delegatum judicium 1674-ben maga elé idézte s előbb fogságban tartotta, majd →gályarabságra küldte. Ám útközben szerencsésen megmenekült s háromhónapi bolyongás után visszajutott Magyarországra, ahonnan jónak látta pár hét múlva Németországba távozni. Itt Lipcsében állapodott meg, hol 1675-ben hallgatója lett az egyetemnek, amelyen 1676 júniusában magisterséget szerzett s 1677-től előadásokat tartott. – Művei közül magyar egyházi szempontból érdekesek: De summo bono practico. (Wittenberg, 1667.) De mysterio incarnationis του λογου. (Uo. 1668.) De virtute heroica. (Lipcse, 1676.) Kurzer und doch wahrhaftiger historischer Extract der grausamen… papistischen Gefängnis. (Lipcse, 1675.) (II. kiad. uo. 1680. III. kiad. „Kurzer und summarischer Bericht…” c. alatt uo. 1696.) Kurze und wahrhafte historische Erzählung der… papistischen Gefängnis… (Az előbbinek nagyban bővített átdolgozása). (Lipcse, 1676.) (Újabb kiadásai, némelyik a szerző tudta nélkül: Lipcse, 1677. Hely n. 1677. Lipcse, 1683. Uo. 1684.) Martyrum protectoris… narratio historica… (Az előzőnek latin kiadása). (Lipcse, 1676.) Funda Davidis contra Goliath (Labsanszky műve ellen, David Constans álnévvel). (Uo. 1676.) (Németül is megjelent „Thraso papaeo-jesuiticus, oder… Vertheidigung…” c. alatt 1677. Heidelberger György jezsuita ellen.) Üdvözlő verset írt Gallik Andráshoz (1668.), Kochmeister Sámuelhez (1668.), →Gassitius Györgyhöz (1676.) stb., gyászverset a Mazarius Dániel halálára (1677.).

Irodalom: Dohmke Emil dolgozata („Studia Nicolaitana” c. kötetben, 1884.)