BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Marosi ref. egyházmegye, az →erdélyi kerületben a →székelyföldi ev. egyházmegye utódaként kezdettől fogva létezik, a →bonyhai káptalan belőle kiválása után egy ideig szintén →káptalan címmel, s 1641-ig magában foglalta a →görgényi egyházmegyét is. Ekkor 53 egyházközsége maradt, míg a XVIII. században 56, a XIX. században 63 anyaegyháza volt, mely azután az egy ideig →püspöki vizsgálat alatt álló marosvásárhelyivel, azóta meg még öttel szaporodott. Az →egyházmegyének 1927-ben →marosivá és →bekecs-aljaivá történt kétfelé osztása folytán a réginek nyugati részén 37 egyháza maradt a marosiban, valamennyi a magyar korszakbeli Maros-Torda vármegye területén. – →Esperesei közül a következők neve ismeretes: Göcsi Máté marosvásárhelyi l. 1585-ig, Szilvási János marosvásárhelyi l. (1586. és 1591.), Paksi János marosszentkirályi l., Piskolti Fabricius Mátyás marosvásárhelyi l. 1600–1601, Batizi János marosvásárhelyi l. 1602–1627, Kőrösi Pál marosvásárhelyi l. 1627–1633, Tiszabecsi P. István marosvásárhelyi l. 1634–1640, Borzási Péter kibédi l. 1641–1642, →Veresmarti Gáspár marosvásárhelyi l. 1642-től (1646 jún.), Apácai Kelemen erdőszentgyörgyi l. 1648–1650, Vásárhelyi Péter marosvásárhelyi l. 1650-től (1659), Galambfalvi András marosszentbenedeki l. (1662. jún. 16. prosenior) (1664.) 1685-ig, Fogarasi V. Mihály mezőmadarasi l. 1685–1711, →Felfalusi József marosvásárhelyi l. 1711–1715. →Debreceni Péter berekeresztúri l. 1716–1719, →Szokolyai A. István marosvásárhelyi l. 1719–1720, Musnai Kis Miklós nyárádkarácsonfalvai, székelyvajai l. 1720-tól (1745 máj.), Debreceni Mihály berekeresztúri l. 1747–1749, Vajai István mezőpaniti l. 1749–1758, →Borosnyai Lukács János marosvásárhelyi l. 1758–1760, Kolosi János mezőmadarasi l. 1760–1787, Csiki János luka-ilencfalvi l. 1787–1806, Técsi Miklós berekeresztúri l. 1806–1807, Makkai László erdőszentgyörgyi l. 1807–1829, Musnai József székelyvajai l. 1829–1848, Vályi Pál nyárádszentbenedeki l. 1848–1849, →Péterfi József marosvásárhelyi l. 1850–1873, Vályi Pál (II.) nyárádszentbenedeki l. 1873–1883, Rákosi Lajos lukailencfalvi l. 1883–1895, Ravasz János mezőbánádi, nyárádszeredai l. 1896–1913, Kovács László koronkai l. 1913–1923, Tóthfalusi József marosvásárhelyi l. 1923–1925, Farkas Jenő udvarfalvi l. 1925 óta. Az egyházmegye és egyházközségei történetét az egyházkerületi Névkönyv 1896–1904-ben közölte.