BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Flacianusok Magyarországon inkább csak a német katonák lelkészei közül kerültek ki. Némelyeket merev lutheránus dogmatizmusuk miatt tartottak közéjük tartozóknak. A nyugati határszéli vármegyékben itt-ott átmenetileg működött közülük néhány, akiknek azonban tulajdonképpen Ausztria volt a hazájuk. Az összes ittjártak közül legnagyobb nevet Magdeburger Joachim szerzett.

Irodalom: Payr Sándor: Flacianus lelkészek Magyarországban (1916.).