BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fizély Ödön (Léva, 1886. márc. 27. –) ev. lelkész. Léván végezte a gimnáziumot 1904-ben, a teológiát pedig Pozsonyban 1908-ban. Innen ekkor külföldre ment s 1911-ben licentiatus lett Göttingenben. Ugyanez év nyarán alsószelezsényi, majd 1932-ben somorjai lelkésszé választatott. Ez utóbbi hivatala mellett a pozsonyi egyetem ev. teol. karán a magyar hittanhallgatók számára a gyakorlati teológia előadója volt 1938-ig. A →moson-pozsonyi egyházmegye 1939-ben →esperes választotta. – Szerkesztette 1922-től 1936-ig az Evangélikus Lapot és 1929-től 1933-ig az Evangélikus Naptárt. – Művei: Wassel Gansfort. (Léva, 1911.) Spencer Herbert sociologiája (Székács-emlékkönyvben). (Pozsony–Budapest, 1912.) A rationalismus története a magyarországi prot. egyházakban. (Budapest, 1918.) Bibliai történetek és Luther kis kátéja (III. kiad. 1934.).