BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mazarius Kristóf (Rimatamásfalva, ? – Zsolna, 1708. ápr. l.) ev. lelkész. Hazai tanulása befejeztével külföldre rándult és 1674. márc. 3-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hat esztendő elteltével tért vissza s Lónyabányán, majd Zsolnán lelkészkedett. – Egyházi érdekű művei: Threnodia filialium lamentorum… (→Lani György „Martyrum protectoris… narratio historica…” c. munkájának függeléke). (Lipcse, 1676.) Jasones Pannonici… (Wittenberg, 1676.) Clypeus veritatis, seu: Vindiciae narrationis historicae captivitatis papisticae… M. Georgii Lani… observationibus theologico-politico-historico-criticis cujusdam anonymi oppositae, quibus insertus est Helleborus subscriptionistarum incerti autoris… (→Gassitius Györggyel Burius János és Sextius János ellen). (Wittenberg, 1677.) – Üdvözlő verset írt Lucius Lajoshoz (1674.), Klesch Dánielhez (1675. kétszer és 1676.), Ladiver Illéshez (1675.). Lani Györgyhöz (1676. kettőt), Gassitius Györgyhöz (1676.), a gályarabságból kiszabadult Nocletius Sámuelhez, Leporini Miklóshoz és Zsedényi Istvánhoz (1677.), Liefmann Mihályhoz (1677.), Pilarik Ézsaiáshoz (1677. kétszer), Majer Jánoshoz (1677.). Dubovski Mártonhoz (1677.), Pilarik Andráshoz (1677.), →Pilarik Jeremiáshoz (1677. kétszer és 1679.). Michaelis Pálhoz (1678.), Hahnwaldt Jeremiáshoz (1680.) és gyászverset a →Sartorius András halálára (1680.).