BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ötvárosi ev. egyházmegye, a romániai zsinatpresbyteri kerületben alakult a →tiszavidéki egyházmegyének Romániához csatolt öt egyházából (Máramarossziget, Szatmár, Nagybánya, Nagykároly, Nagyvárad), de elnéptelenedés következtében egy – a máramarosszigeti – megszűnt anyaegyház lenni. 1940-ben visszakerülvén Magyarországhoz, Nagybánya kivételével visszatértek a tiszavidéki egyházmegyébe, az pedig más →egyházmegyébe osztatott be. 1945-ben azonban mind elveszett újból Magyarországra nézve. – →Espereseinek névsora: Irányi Kamill szatmári l. 1920–1924, Materny Imre nagyváradi l. 1924–1941. –

Előfordul e néven olykor az →öt szabad kir. városi egyházmegye is.