BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Blaho Máté (Turócbeszterce, 1772. aug. 18. -?Liptószentmiklós, 1837. márc. 21.) ev. esperes. Honi tanulmányainak befejezése után külföldre ment s 1795. okt. 29-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Visszatérve hazájába, 1798-tól Liptószentmiklóson lelkészkedett s körülbelül 1820-tól →esperese volt a →liptói egyházmegyének. – Művei mind szlovák nyelvűek s következők: Prédikáció nagy betegsége után. (Hely n. 1816.) Igen fontos apostoli kérés Krisztus felmagasztalása emlékére. (Besztercebánya. 1819.) Konfirmációi beszéd áldozócsütörtökön. (Lőcse, 1825.) Pünkösdi prédikáció. (Uo. 1825.) A hibbei új templom fölszentelésekor prédikáció. (Uo. 1827.) Prédikációk az összes vasárnapokra és ünnepekre (4 k.). (Lemberg, 1824–29.)