BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Galgóczi Matula Miklós (Galgóc, ? – Fertőszentmiklós, 1633.) ev. esperes. Hazai tanulása után külföldre ment s 1617. júl. 18-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Visszatérve, 1619-ben →rektor lett Csepregen, ahonnan a város 1621 elején történt feldúlásakor menekülnie kellett. Később visszament oda s folytatta hivatalát, míg 1622 tavaszán Fertőszentmiklósra választották lelkésznek. 1625-től egyházkerületi jegyzőséget viselt, csakhamar ezután pedig a →rábaközi, 1630-ban a →fertőinneni egyházmegyében ruházták rá az →esperesi tisztséget. – Művei: Exercitationes academicae privatae, in quibus quatuor theologicae controversiae… considerantur simulque argumenta calvinianorum… refelluntur. (Wittenberg, 1619.) – Üdvözlő verset írt →Láni Zakariáshoz (1618.).