BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Thúri Mátyás (Mezőtúr, ? – Abaújszántó, 1588. után) ref. lelkész, az előbbinek nagybátyja. Mezőtúron, valamint Debrecenben tanult. Külföldön is járt és 1566. júl. 30-án Wittenbergben, még ezévi okt. 14-én Genevában, 1568 szeptemberében Heidelbergben lépett az egyetem hallga-tói közé. Hazajővén, 1572 tavaszától →rektor volt Debrecenben, 1575 elejétől bátyja utódaként lelkész Abaújszántón. Itt halt meg nem sokkal 1588 után. Bullingerhez és Bezához írt egy-egy levele ismeretes. Lépéseket tett egy teljes magyar bibliafordítás érdekében.