BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tóth Pál (Miskolc, 1843. dec. 6. – Miskolc, 1903. okt. 22.) ref. tanár. Miskolcon végezte az elemi iskolát és a gimnáziumot. A teológiát Sárospatakon hallgatta, ahonnan 1867-ben nevelőnek ment. Miután az 1870–71. tanévben a budapesti egyetem bölcsészeti karának volt hallgatója, 1871-ben szatmárnémeti gimn. tanár, 1873-ban miskolci felsőbb leányiskolai igazgató lett. – Az irodalomnak több ágában munkálkodott; művei közül egyházi érdekűek: Ifjú leányok könyve. (Miskolc, 1875.) Erkölcstan (Tankönyv). (Miskolc, 1882.) (II. jav. kiad. Budapest, 1887.) Gyöngyvirágok (Imakönyv). (Uo. 1882.) (IV. kiad. 1908.) →Lorántfy Zsuzsanna. (Uo. 1886.) A teremtő eszméje a nevelésben (Prot. Szle, 1903.). Gyászéneket írt a Szathmáry Király Pál halálára (1879.).