BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mlinarovich Illés (?, ? – ?, ?) ev. lelkész, tanult Szentjánoson, Csetneken és Breznóbányán 1687-ig. Késmárkon harmincados lett, majd ügyvéd. 1702-től Lőcsén. 1706-tól Teplicen lelkészkedett. – Szlovákul írt művei: A lelki élet kútja (Imakönyv). (Lőcse, 1702.) (Eddig tíz kiadása van.) →Énekeskönyv (Nagyobbrészt németből ford.). (Uo. 1702.)