BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Wolphius János (?, ? – ?, ?) ev. tanár. 1620-ban →seniora volt a kassai iskolának. Azután külföldön járhatott, s Vízkeleten való lelkészkedés után már 1625-re visszament Kassára →conrectornak. 1626-ban még ott volt, de további sorsáról nem tudunk. A városi elöljáróság megújításakor (1625.), →Bethlen Gáborhoz és Brandenburgi Katalinhoz egybekelésük alkalmával (1626.), meg →Szepsi Csombor Mártonhoz (1620.) írt üdvözlő verseken kívül a következő műve maradt fenn: Theses theologicae de jejunio. (Kassa, 1625.)