BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Wölfel Sámuel (Kőszeg, 1771. – Pozsony, 1830. aug. 1.) ev. lelkész. Hazai tanulmányait befejezvén, külföldre ment, s 1796 őszén Jenában iratkozott be az egyetemre. Visszatérte után subrector lett Pozsonyban, 1803-ban pedig lelkészi állást foglalt el Modorban. – Buzgó lelkész volt, ki irodalmi téren is szorgalmasan dolgozott. – Művei: Rede bei Einführung des Predigers J. Duck in die neu errichtete Gemeinde Mischdorf. (Pozsony, 1811.) Wodurch soll der Christ den Druck schwerer Zeiten mildern? (Beszéd Nagyszombatban.) (Nagyszombat, 1812.) Kurze Nachrichten über das Entstehen und die Schicksale der ev. Kirchengemeinde A. C. in Modern. (Pozsony, 1814.) Trauerrede (→Crudy Dániel felett). (Uo. 1816.) Der Geist der Reformation (Beszéd a reformáció háromszázados jubileumán). (Bécs, 1818.) Beyträge zur Geschichte des ev. Gymnasiums A. C. in Modern. (Pozsony, 1826.) Ezenkívül sok prédikációja maradt kéziratban.