BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Deáki Filep Pál (Kolozsvár, 1738. – Kolozsvár, 1779. jan. 14.) ref. lelkész, az előbbinek fia. Kolozsvárt tanult. Aztán külföldre ment s 1761 októberében az utrechti, 1762. szept. 15-én a leideni egyetemre iratkozott be hallgatónak. Visszajőve, 1767 szeptemberétől utódlási joggal →káplán 1776 januárjától lelkész volt szülővárosában. – Művei: E földön mulatozó… (Gyászbeszéd br. Wesselényi Ferenc felett). (Kolozsvár, 1771.) Egy ker. hazafinak igaz bölcseségéről (Gyászbeszéd br. Inczédi Sámuel felett). (Uo. 1771.) Az igaz híveknek… nyugodalmok (Gyászbeszéd id. br. Dániel István felett). (Uo. 1775.) Az igaz ker. virtusoknak… példája (Gyászbeszéd özv. br. Wesselényi Istvánné br. Daniel Polyxena felett). (Uo. 1775.) Síró és jajgató… (Gyászbeszéd br. Kemény István felett, 1772.) (Uo. 1776.)

Irodalom: Török István: D. F. P. életrajzához (Erdélyi Múzeum, 1896.)