BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásárhelyi (Marosvásárhelyi) Tőke Márton (?, ? – ?. ?) ref. lelkész. Honi tanulmányai elvégeztével külföldre ment s az 1740–41. tanévben a franekeri egyetemnek lett hallgatója. Onnan hazatérte után br. Bánffy Zsigmondnak volt udvari papja Hosszúaszón, 1745-től pedig lelkész Búzásbocsárdon. Egy évtized elmúltával is ott működött még. Egyéb életmozzanatai ismeretlenek. – Művei: Az Izraelnek Sámuel halálán lett keserves siralma (Gyászbeszéd br. Kemény Sámuel felett. 1744.). (Kolozsvár, 1746.) Jairus fejedelem… (Gyászbeszéd br. Bánffy Judit felett, 1744.). (Uo. 1747.) A kegyes embernek célja (Gyászbeszéd br. Bánffy Zsigmondné br. Kemény Kata felett, 1744.). (Uo. 1747.) Koporsóig tartó emésztő fájdalom (Gyászbeszéd br. Bánffy Sámuel felett). (Uo. 1756.) – Veje volt →Kövesdi Jánosnak.