BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Horváth Ödön (Huszt, 1862. márc. 19. – Bp. 1919. nov. 21.) ref. vallású közigazgatási bíró. A gimnáziumot 1879-ben Máramarosszigeten, a jogot Eperjesen végezte, hol 1883-ban segéd, a következő évben rendes jogtanár lett. 1884-ben jogdoktori oklevelet, 1894-ben magántanári képesítést szerzett a kolozsvári egyetemen. 1903-ban közigazgatási bíróvá neveztetett ki. – Kiterjedt irodalmi munkásságot folytatott, minek egyházi érdekű termékei részint az egyházi lapokban, részint mint a következő önálló művek láttak napvilágot: Az eperjesi ág. h. ev. kollégiumi jogakadémia múltja és jelene. (Kassa, 1886.) A vallásszabadság kérdéséhez. (Debrecen, 1891.) Eszmék a vallásszabadságról. (Eperjes, 1893.) A házasság felbonthatósága. (Budapest, 1893.) A vallás, mint a politikai jogok gyakorlásának alapfeltétele. (Eperjes, 1894.) Dolgozatok a vallásszabadság kérdéséről. (Uo. 1894.) Az eperjesi jogakadémia jövője. (Uo. 1902.) Apróságok Bredeczkyről. (Uo. 1916.) Bredeczky Sámuel élete 1772–1812. (Budapest, 1924.) (Sajtó alá rendezte →H. Kiss Géza.)