BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Horváth Mária (Pálóczi) (?, 1790. szept. 25. – Pinkóc, 1867. ápr. 3.) (Hajadonként halt meg.) A XIX. század legnagyobb ref. alapítványtevője. Előbb elhunyt testvérének, Simonnak (1792–1860.), ungi →segédgondnoknak az akaratára hivatkozva, ref. egyházi és iskolai célokra hagyta nagy vagyona jókora részét, mintegy egymillió forintnyi értékben. Legnagyobb mértékben a sárospataki kollégiumot részesítette belőle, de jelentékeny alapítványokat juttatott a debreceni és pápai kollégiumnak, a máramarosszigeti és miskolci lyceumnak, a budapesti teol. akadémiának, a miskolci felsőbb leányiskolának, a moldvaoláhországi missziónak, a tiszaszőlősi és nyírpazonyi egyházaknak, valamint az ungi egyházmegyének és egyes egyházainak is. Emlékére a sárospataki kollégium kertjében szobrot állítottak örökösei.