BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Körmöcbányai cikkek, a hétbányavárosi papságnak az 1558. évi znióváraljai kath. zsinat megállapodásaként →Oláh Miklós érsek által megküldött hitvallásra válaszul Cubicularius Ulrik selmecbányai plébánostól készített s 1558. szept. 26-án Körmöcbányán tartott zsinatukon elfogadott s amannak tételeivel szemben ellentételek gyanánt szereplő hitvallási cikkei, melyek egyenként tolmácsolták prot. szellemű véleményüket az ellentéteket okozó főbb kérdésekről. Közzétette →Breznyik János: A selmecbányai ev. egyház és iskola története (I. k. 130–142. l.).