BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Thurzó Imre gr. (?, 1598. szept. 11. – ?, 1621. okt. 19.) ev. vallású főúr, az előbbinek fia. Külföldre menvén, 1615. júl. 27-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, melynek az 1615–16. tanév téli felében →rectori tisztét vitte. Hazajőve, 1617-ben rászállt atyjáról az Árva vármegyei főispánság. →Bethlen Gábor oldaláról része volt a nikolsburgi békekötés előkészítésében, de eközben meghalt. Szándékában volt az iskolák fejlesztésén kívül egyházában egységes kánonok érvényre juttatása. – Művei: Horae primae exercitationum oratoriarum (Tőle két beszéd). (Wittenberg, 1615.) Latin gyászbeszéd Hutter Lénártné felett (Egy nagyobb könyvben). (Uo. 1615.) Rectoratus academicus, idest: Orationes, quas… rector… officii causa habuit. (Uo. 1616.) Latin gyászbeszéd Ágost szász herceg felett (Egy nagyobb könyvben). (Uo. 1616.)

Irodalom: Barabás Samu: T. I. Wittenbergben (Sz. 1881.) Kubinyi Miklós: T. I. (1887.), Závodszky Levente: T. I. wittenbergi rectorsága (1912.), Balassa Brunó: T. I. retorikai dolgozatai (1929.).