BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Capesius József Ferenc (Prépostfalva, 1853. júl. 21. – ?, ?) ev. tanár. Prépostfalván tanult 1866-ig. Ekkor a gimnázium IV. osztályába Nagyszebenbe ment, hol 1871-ben érettségi vizsgálatot tett. Miután egy évet otthon töltött, 1876-ban végezte a teológiát Lipcsében, mire fél évi szünetelés után egy szemeszteren át a berlini egyetemnek volt hallgatója, melyről bölcsészetdoktori oklevéllel tért haza. Itthon egy ideig nevelősködött s évekig tartó betegeskedés után csak 1885-ben lépett hivatalba a nagyszebeni seminarium tanáraként, melynek 1896-tól 1916-ig igazgatója volt. – Egyházi érdekű művei: Die Metaphysik Herbarts. Lipcse, 1878. Die siebenbürgisch-säichsische Volksschule in Vergangenheit und Gegenwart. Nagyszeben, 1894. Das nachexilische Judentum. Jesus von Nazareth. Jesus Christus. (E három az összesen hat tanulmányt tartalmazó „Aus dem Schatzhause der heiligen Schrift” c. kiadványban.) (Uo. 1897.) Johannes Honterus. (Uo. 1898.) Das religiöse in Goethes Faust. (Uo. 1901.) Jerusalem und Korinth. (Uo. 1902.) Die christliche Urgemeinde in Jerusalem. (Uo. 1902.)