BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Capellanus non succedit (= a →káplán nem következik), a magyar prot. egyházakban sokáig uralkodott elv, melynek értelmében valamely lelkészi állásra semmi esetre sem volt megválasztható a megüresedéskor helyben szolgáló segédlelkész.