BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Enyedi Molnár János (?, 1633. – ?, ?) ref. lelkész. Honi tanulása végeztével külföldre ment s 1649-ben az utrechti, 1650. márc. 7-én a franekeri, 1657. szept. 17-én a leideni egyetemnek lépett a hallgatói sorába. Onnan 1658-ban hazatérve, mindjárt lelkész lett Alvincen, 1665-ben pedig Vajdahunyadon volt magyar pap. A neve alatt említett művek közül értekezés a legtöbb, melyek egytől egyig elveszvén, nem állapítható meg, hogy mindnél csak respondens volt-e, avagy szerzője is valamelyiknek? Ezek: De naturae integritate. Franeker, 1653. De lege naturae. Uo. 1653. De justificatione legali. Uo. 1653. De mercede vitae aeternae Adamo promissae. Uo. 1653. – Az ő műve még: Az Isten ígéreteinek felnyittatott aranybányája (Ford.). Nagyszeben, 1665.