BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kőszegi ref. egyházmegye, a →Sopron–Vas vármegyei prot. egyházkerületnek az 1590-es évekbeli zavarai között abból keletkezett, hogy az addig közös protestáns, de ismeretlen kiterjedésű →egyházmegye →esperese, Bátai István kőszegi lelkész, aki már 1591 áprilisában is viselte az esperesi hivatalt, →Beythe Istvánnal tartott s mind kőszegi, mind azután ismeretlen helyen folytatott, mind végül rohonci lelkészkedése alatt híven követte őt. Mint ref. egyházmegye, a Bátai 1599-ben bekövetkezett halálával meg is szűnt, illetőleg beleolvadt a →németújváriba.