BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mihalyi Kovács István (II.) (Alsómihályi, 1756. febr. l. – Kassa, 1826. nov. 2.) ref. lelkész. Tanult Sárospatakon, hol 1772-ben →subscribált, majd miután közben jogot is hallgatott Kassán, 1786-ban végzett. Miután két évig →rektorságot viselt Sajószentpéteren, 1788-ban a külföldet is fölkereste s a hallei egyetemen gyarapította ismereteit. 1789 tavaszán visszatérve, ekkor Kassán lett lelkész. 1802-ben országgyűlési prédikátor volt. A →tiszáninneni egyházkerületnek 1817-től 1823-ig főjegyzői tisztét vitte. – Művei: Örvendező elmélkedés… II. Leopold római-német… császárrá lett koronáztatásán… (Kassa, 1790.) Örvendező elmélkedés… II. Leopoldnak magyar királlyá lett koronáztatásának emlékezetire… (Uo. 1790.) A Krisztusnak a betegekben… (Kórház alapkőletételére prédikáció). (Uo. 1814.) Jó emlékezet… (Gyászbeszéd Domokos Sámuel felett). (Sárospatak, 1818.)