BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schwartz János (Eperjes, 1641. – Eperjes, 1728. dec 28.) ev. püspök. Eperjesen végezte iskoláit mindaddig, míg külföldre ment s ott 1672-ben a tübingeni egyetemre iratkozott be. A következő évben visszatért, de látván az üldözéseket, jobbnak vélte újból kimenni Tübingenbe, s folytatni tanulmányait. Miután 1678. márc. 2-án magisterséget szerzett, 1679 nyarát követőleg meglátogatta a strassburgi és wittenbergi egyetemeket is. 1682-ben tanárnak hívták Eperjesre, hol 1686 áprilisában rektornak lépett elő. Miután 1687-ben a vértörvényszék idején több hónapig fogságban ült s máskülönben is üldözést szenvedett, Németországba bujdosott és tanár lett Jenában. 1703-tól →rektor volt Pozsonyban, 1705-től pedig lelkész Eperjesen. 1709 őszén püspökké választotta a →szabad kir. városok egyházkerülete. Művei: De Adami ejusque posterorum incredulitate. (Tübingen, 1678.) Pomum Eridos… (A cartesianismus ellen). (Lőcse, 1683.) Helena Menelao reddita. (Uo. 1685.) – Üdvözlő verset írt Sculteti Jánoshoz (1691.) és gyászverset a Caldenbach Kristófné halálára (1679.).