BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bodiczky Mihály (Urvölgye, 1852, szept. 25. – Pozsony, 1935. dec. 23.) ev. tanár. Nagyrőcén tanult, a teológiát Bécsben és Erlangenben 1875-ben végezte. 1877-től Cserepesen. 1897-től Krajnán lelkészkedett, 1919-ben tanár lett a pozsonyi szlovák teol. Akadémián, melynek egyetemi karrá fejlődésekor 1934-ben nyugalomba lépett. – Művei; melyek mindannyian szlovákul vannak írva, a következők: A pongyeloki ág. h. ev. egyház története. (Turócszentmárton, 1880.) Az 1891. évi zsinat összeülésekor ima az egyházért. (Rózsahegy, 1891.) A vallás bizonyságai (Prédikációs könyv). (Uo. 1891.) Mi történik a magyarországi ev. egyházban? (Turócszentmárton, 1891.) Prédikáció a szentháromság vasárnapja utáni 12. vasárnapon. (Rózsahegy, 1893.) →Kollár János élete. (Uo. 1893.) Beköszöntő prédikáció Krajnán. (Szenic, 1897.) Válasz dr. Markovics Gyula nyílt levelére. (Rózsahegy, 1899.) A hit bizonysága (Prédikáció). (Liptószentmiklós, 1911.) Első felszabadítás. (Miava, 1912.) Isten hathatós harcosunk (Imakönyv). (VIII. kiad. Budapest. 1916.) Emlékezések és emlékek. (Turócszentmárton, 1933.)