BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bereczky Albert (Budapest, 1893. aug. 10. – *Budapest, 1966. júl. 4.) ref. püspök. Tanult Vácott, Kunszentmiklóson, Kecskeméten és Pápán, hol a teológiát is végezte. Miután Baselben is töltött egy félévet, segédlelkész volt, míg 1916-ban Salgótarjánban, 1919-ben Dunabogdányban, 1924-ben Pécelen lett lelkész. 1926-tól mint a „Hit és szolgálat” főtitkára és utazó lelkésze működött, míg 1930 decemberében Budapestre választatott lelkésznek a külsőlipót-terézvárosi gyülekezetbe. 1945-től államtitkár volt egy ideig s ezalatt képviselő is. 1948 nyarán püspökké választotta a →dunamelléki egyházkerület. 1951-ben díszdoktora lett a prágai egyetemnek. Ugyancsak 1951-ben a Kálvin téri egyházba ment át lelkésznek. – Művei: Két prédikáció a reformáció négyszáz éves emlékünnepére. (Budapest, 1917.) Vigasztaló írás. (Uo. 1921.) Krisztus győz (Prédikációk →Tildy Zoltánnal együtt). (Tahitótfalu, 1922.) Miért kereszteljük meg gyermekeinket? (Budapest, 1925.) Hogyan válasszunk keresztszülőt? (Uo. 1926.) Egy föld nélküli nagyhatalom. (Uo. 1927.) Pünkösti üzenet. (Uo. 1931.) Simeon karácsonyi üzenete. (Uo. 1932.) Négy reformációi beszéd. (Uo. 1933.) Új bor – új tömlő (Reformációi beszédek). (Uo. 1934.) Az igazi imádság (Nyolc prédikáció a Miatyánkról). (Uo. 1934.) Boldogok (Nyolc prédikáció Jézus boldogmondásairól). (Uo. 1935.) A kettő közül melyiket? (Uo. 1935.) A lélek otthona. (Uo. 1935.) Békesség nektek. (Uo. 1936.) Kicsoda néked Jézus? (Uo. 1936.) A Szentlélek megszomorítása. (Uo. 1936.) Titkos bűnök. (Uo. 1936.) Majdnem. (Uo. 1936.) Nem tudjátok-e? (Uo. 1937.) Van-e út Istenhez? (Uo. 1937.) A zsidók „titka” (Két beszéd). (Uo. 1938.) Félelem és bizalom. (Uo. 1938.) Látni akarjuk Jézust. (Uo. 1938.) A békesség maga Jézus. (Uo. 1939.) A nagy intés. (Uo. 1939.) Van-e otthonod? (Uo. 1939.) Szeret az Isten (Prédikációk). (Uo. 1941.) Dicsőség Istennek. (Uo. 1941.) Életünk főfoglalkozása. (Uo. 1942.) A magyar protestantizmus a zsidóüldözések ellen. (Uo. 1945.) Két ítélet között. (Uo. 1947.) Biztonság, bizonyosság, békesség. (Uo. 1948.) Szerkesztette a →Ref. Figyelőt (1928–1933.) és a Ref. Igehirdetőt (1923–1944.) – Apóstársa →Tildy Zoltánnak és →Victor Jánosnak.