BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bereczky József (Beregújfalu, 1888. nov. 11. – ?, 1952. nov. 3.) ref. lelkész. A gimnáziumot Szatmárnémetiben, a teológiát Debrecenben végezte, hol 1910–11-ben →senior is volt. Miután egy évet Berlinben, egyet Montaubanban töltött s egy évig Szatmáron káplánkodott, 1914 tavaszán Tasnádra választatott lelkészül. Itt 1951-ben nyugalomba lépett. – 1909–1911-ben felelős szerkesztője volt a debreceni hittanszaki önképző-társulat Közlönyének. – Művei: Az eredendő bűn. (Debrecen, 1910.) Emlékbeszéd a reformáció négyszáz éves jubileumán. (Nagykároly, 1917.) A tasnádi ref. egyház emlékkönyve (Prédikáció). (Uo. 1918.) Akiket nem vettek meg (Prédikáció). (Zilah, 1924.) Betegek vigasztalása. (Kolozsvár, év n.)