BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Beregi ref. egyházmegye, a ruszinszkói →kár-pátaljai kerületben, mindjárt az államfordulat után tovább folytatta működését elcsatolt 42 anyaegyházával, régi esperesének vezetése alatt. Espereseinek névsora: →Bertók Béla munkácsi l. 1923-ig, Szentimrey József izsnyétei l. 1923–1930, Molnár Ferenc bátyui, bulcsui l. 1930–1932, Bary Gyula nagyberegi l. 1933-tól. 1938-ban nagy részben, 1939-ben teljesen visszacsatoltatott, de 1944-től ismét nem tartozik Magyarországhoz, hanem már a Szovjetunióhoz.