BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bereczk Péter (Szentgál, ?, – ?, 1811. ápr. 10.) ref. lelkész. Az alsóbb osztályokat Kecskeméten, a felsőbbeket 1783 májusától Debrecenben végezte, honnan kevés időre Büdszentmihályra ment →praeceptornak, majd a német nyelv kedvéért 1787-től Sopronban töltött egy évet, de 1788 szeptemberében visszatért Debrecenbe. 1790-ben →rektor lett Nagyigmándon s innen indult 1793 tavaszán külföldre, hol ekkor a jenai egyetemnek lépett a hallgatói közé. Hazajővén, Nagykőrösön tanári, 1796-ban Hódmezővásárhelyen lelkészi állást foglalt el, előbb ideiglenes, majd rendes minőségben. – Művei, melyeknek többsége B. P. jellel jelent meg, á következők: Vasárnapokra… alkalmaztatott templombeli közönséges könyörgések. (Győr, 1791.) (Új kiad. 1805.) Hat hétre… könyörgések. (Uo. 1792.) Hetedszaki reggeli és estveli templombeli közönséges könyörgések. (Uo. 1793.) Beköszöntő és búcsúzó prédikációk (Nagyigmándon). (Uo. 1793.) Gyűjteményes munkáiba mások dolgozataiból is vett át.