BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Juhász László (I.) (Szalóc, 1871. máj. 15. – ?Putnok, 1934. szept. 9.) ref. esperes. Iskoláit Otrokocson kezdte, a gimnáziumot 1889-ben Rimaszombaton, a teológiát 1893-ban Sárospatakon végezte. Ezután hosszú ideig nevelősködött, mialatt a budapesti, párizsi, londoni és berlini egyetemeken gyarapította ismereteit. Segédlelkész is volt, míg 1907-ben hanvai, 1918-ban putnoki lelkész lett, s mint ilyet 1921-ben az akkor szervezett →gömör-tornai egyházmegye →esperes választotta. Rendes tagja volt a →budapesti negyedik zsinatnak. – Szerkesztette 1892 februárjától júniusáig a Sárospataki Ifjúsági Közlönyt. A költészet mezején is munkálkodott. – Művei közül egyházi érdekűek: Janet spiritualismusa. (Budapest, 1903.) Mélység és magasság (Imák, elmélkedések, agendák). (Uo. 1905.)