BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sárosi ref. egyházmegye, a →tiszáninneni egyházkerületben, 1609-ben keletkezett s pár szepességi egyház is tartozván ide, eredetileg 15 és 20 közötti számmal voltak az anyaegyházai, de lassanként egyre csak fogytak, úgyhogy már 1644-től az →abaúj-tornai egyházmegyébe tartozott, élén egy →conseniorral. Ám a többi tiszáninneni →egyházmegyétől eltérően, még amikor →esperese volt is, ez nem szentelt papokat. Bizonyos idő múlva a consenior is fölöslegessé vált, s noha még 1681-ben is református volt legalábbis Balpataka és Tótselymes, sőt 1743-ban is Somos, utoljára is teljesen áldozatul esett az ellenreformációnak. – Esperesei közül csak a következők ismeretesek: Szentgyörgyi B. András töltszéki l. (1628 ősze), Abanyi János somosi l. (1630 jún.), Losonczi Orbán lapispataki l. (1640 körül), alesperesei közül pedig a következők: Somosi Márton 1644-től, Szerdahelyi Benedek 1645-től, Pataki Lőrinc.