BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rácz Kelemen (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, 1731-ben Bunban működött. – Művei: Szorgalmatos Mártha és buzgó Mária… (Gyászbeszéd özv. gr. Bethlen Ferencné Rédei Krisztina felett). (Kolozsvár, 1731.) Drága nyereség… (Gyászbeszéd ugyanő felette). (Uo. 1731.)