BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Jarius Vilmos József (Sopron, 1772. márc. 17. – Pozsony, 1843. máj. 3.) ev. lelkész. Sopronban tanult, míg külföldre ment és 1793 őszén a jenai egyetemre iratkozott be. 1796-tól történelmi tanulmányokat végzett Bécsben, majd 1802-ben lelkész lett a karintiai Bleibergben. Innen 1818-ban Pozsonyba hívták. – Művei: Was eine Gemeinde vom Amte eines ev. Predigers halten müsse… (Pozsony, 1818.) Predigt bei Gelegenheit der Restauration des inneren und äusseren Rats. (Uo. 1824.) Rede bei der Beerdigung der Frau Maria Rosina Rambach geb. Rackwitz. (Uo. 1829.) Wie wir dem Herrn würdig dafür danken, dass er sich in der jetzt geendeten Seuche unter uns so herrlich bewiesen… (Prédikáció). (Uo. 1831.) Jesus Christus empfangen vom heil. Geiste. (Uo. 1834.) Egy német prédikáció Márk VIII. 1–9. alapján. (Uo. 1838.) Predigten alle Sonn- und Festtage des Jahres. (Pest, 1859.) A temetésén →Tremmel János Keresztélytől tartott beszéd szintén megjelent.