BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pesti comissio, az 1712–15-i országgyűlés XXX. törvénycikk alapján a vallásügyi panaszok és sérelmek megvizsgálására és orvoslására s általában a felekezetközi kérdések elintézésére vegyesen római katolikusokból és protestánsokból kinevezett huszonnégy tagú bizottság, mely a török háború miatt csak 1721. márc. 15-én ült össze, de tagjainak ellentétes álláspontja miatt mit sem végezhetett, úgyhogy tárgyalásainak eredménytelenségéről meggyőződve, a király aug. 10-ig elnapolta annak működését. A következő évben Pozsonyban ült össze a bizottság, de ott sem sikerült a rábízott kérdéseket megoldania, sőt annyira kiélesedett az ellentét a protestáns és római katolikus tagok között, hogy mindkét fél külön tartott üléseket. Óriási halmazra gyűlt irataikat szintén külön küldötték fel Bécsbe, hol azokat 1730-ban miniszteri értekezlet nézte át, s mondott rájuk véleményt. Ebből jött létre a →Carolina Resolutio.

Irodalom: Bod Péter: Historia Hungarorum ecclesiastica (III. k. 1889.), Csuthy Zsigmond: Magyar prot. egyháztörténet 1712–1782. (1878.), Tormássy János: A pesti religionaria comissio actáinak rövid és egyszerű sommázata (Révész Figyelmezője, 1878.).