BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kapronczai György (?, ? – ?, 1746. július vége felé) ref. lelkész, Sárospatakon tanult. Külföldre menvén, 1715. szept. 7-től 1716 júniusáig Franekerben volt egyetemi hallgató. Ekkor visszaindult hazájába, hova ősszel érkezett meg. További sorsáról csak annyit tudunk, hogy 1738-ban Marosvásárhelyen volt →elsőpap. – Műve: Búcsúzó ének… (Gyászbeszéd Bonyhai Simon György felett). (Kolozsvár, 1738.)