BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Káptalan. Ez elnevezéshez →egyházmegyéikre nézve az erdélyi szászok annyira ragaszkodtak, hogy még azoknak 1861-i új beosztásakor is hagytak a régi káptalanok számára jogkört a házassági bíráskodás terén, s így csak 1895-ben vált tárgytalanná a fenntartásuk. A reformátusok is így nevezték a hatóságuk alatti tekeit és nagysajóit, sőt ez utóbbit egy darabig még azután is, hogy kiváltak belőle a lutheránusok. Ehhez képest →espereseik is →dékán címet viseltek, miként a többiekéi kezdettől mindvégig.