BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schnitzler Jakab (Nagyszeben, 1636. jan. 1. – Nagyszeben, 1684. jún. 16.) ev. lelkész. Nagyszebenben tanult. Hazai tanulmányait mindamellett Debrecenben fejezte be, ahonnan külföldre menvén. 1656 őszén Wittenbergben iratkozott be az egyetemre, melyen 1658. okt. 14-én magisterséget szerzett, 1661. máj. 29-én pedig bekebeleztetett a bölcsészeti karba. Hazajőve, 1662-ben →rektor, 1668-ban →elsőpap lett szülővárosában. Teol. érdekű művei: De angelis. (Nagyszeben, 1663.) Disputatio historico-chronologicotheologica illustres quasdam theses exhibens. (Uo. 1663.) De creatione universi. (Uo. 1663.) Disputatio… demonstrans veritatem hujus propositionis: purgatorium pontificium est figmentum. (Uo. 1664.) Disputatio… brevem exhibens analysin quaestionis: an et quo jure utraque potestas, ecclesiastica et secularis, competat pontifici romano? (Uo. 1665.) De sponsa Christi, sive: de ecclesia. (Uo. 1667.) Orgel-Predigt (Orgonaszenteléskor). (Uo. 1673.) Comet-Stern-Predigt… (Uo. 1681.) Bericht aus Gottes Wort und der Natur von den Erdbebungen Ursprung und Bedeutung… (Uo. 1681.) – Üdvözlő verset írt Csehi P. Andráshoz (1656.), →Bayer Jánoshoz (1659.), →Rosner Mátyáshoz (1660.) és egy nem magyarországihoz (1661.).