BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schneller Vilmos (Kőszeg, 1821. ápr. 6. – Kőszeg. 1893. febr. 26.) ev. lelkész, az előbbinek atyja. A középiskolát Kőszegen és Pápán végezte a teológiát két évig Sopronban, 1840. okt. 14-től Halléban hallgatta. Innen 1842 őszén visszatérvén, Kőszegen mindjárt lelkésszé választották. – Cikkeken kívül a következő művei vannak: Jugendweise (Hét prédikáció). (Kőszeg, 1845.) Freiheitspredigt… Uo. 1848.) Ludwig Turcsányi's Lebensbeschreibung. (Uo. 1854.) Wie wir die dreihundertjährige Säculartodesfeier des Reformators Ph. Melanchthon würdig begehen (Prédikáció). (Uo. 1860.) Für Steinemanger in Ungarn. (Uo. 1865.) Heilig sei euch euer Eid (Prédikáció). (Uo. 1866.) Krönungsjubelpredigt. (Sopron, 1867.) – továbbá egy csomó „Confirmationsrede” vagy ezzel vagy több más címmel (1855., 1859., 1861., 1863., 1864., 1867., 1869.), valamint Wohlmuth Lipót (1862.), Huber Ádám (1871.) és Ebeling Pál (1877.) felett tartott beszédei és többrendbeli alkalmi énekei. – Apósa volt →Pröhle Henriknek.