BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Scholtz Ödön Adolf (Tornaszentjakab, 1869. jan. 27. – ?, ?) ev. lelkész. A gimnázium első osztályát Iglón, a többit Rozsnyón végezte 1887-ben. A teológiát 1890-ig Sopronban, Halléban és Berlinben pedig egy-egy szemeszteren át hallgatta. 1891 őszén →káplán, 1893-ban lelkész lett Ágfalván. 1913 tavaszán →esperessé választotta a →felsősoproni egyházmegye, s e hivatalát 1938-ig viselte. 1920-tól 1922-ig nemzetgyűlési képviselőséget is viselt. Irodalmi téren is szorgalmasan dolgozott. Számos cikke jelent meg egyházi lapokban magyarul és németül. 1911-től 1918-ig egyik főmunkatársa volt az Ev. Őrállónak s 1898-tól 1905-ig szerkesztője a Külmissziónak, 1906-tól 1910-ig a Missziói Lapoknak. Népies irányú lapokat és naptárt is szerkesztett. – Művei: Gróf Zinzendorf Miklós Lajos, a herrnhuti testvérgyülekezet és misszió alapítója. Sopron, év n. (II. kiad. is van.) Korkérdések az evangelium tükrében. (Uo. év n.) Geschichte der ev. Kirche in Agensdorf. (Uo. 1937.)