BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dragonus Gáspár (Körmend, ? – ?, ?) ev. lelkész. Körmendi papságból ment 1576-ban Sopronba magyar és horvát prédikátornak. Itt magyar iskolát szervezett, melyben tanított is. 1582-ben a róm. katolikusok miatt elveszítvén állását, világi hivatalt vállalt. 1584 júliusában Szombathelyen tartózkodott, míg 1586 elején már újra lelkész volt Körmenden, hol szintén foglalkozott tanítással is. 1588-tól Rábahidvégen, 1591-ben pedig Rohoncon lelkészkedett. – Műve: Speculum theologicum. (Monyorókerék, 1591.)

Irodalom: Thury Etele: Dragoni (!) Gáspár és a körmendi főiskola (!) (Sz. 1889. és Prot. Szle, 1895.), Szőllősi Antal: Thury Etele „Dragoni Gáspár”-ja (P. E. I. L. 1896.) és az ebből támadt vita.