BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pécsi hitvita, 1588. aug. 27–31-én tartotta →Skaricza Máté ráckevei ref. lelkész és →Válaszuti György pécsi unit. lelkész, amely utóbbi mellett több hasonló elvű is volt jelen. A természetesen eredmény nélküli hitvitát részletesen leírta Válaszuti „Pécsi disputatio” c. kéziratban maradt munkájában.

Irodalom: Jankovich Miklós: A socinianusok eredetéről…, különösen pécsi prédikátorjok Válaszuti Györgynek Kewi Skaricza Mátéval… tartott disputatiójáról (1829.), Kanyaró Ferenc: Unitáriusok Magyarországon (Ker. Magvető, 1888–90.).