BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pécsi egyetem soproni ev. hittudományi kara, az ország új határainak kialakítása folytán Pécsett elhelyezett pozsonyi állami egyetem Sopronban székelő részeként 1923-ban állíttatott fel, először hat, de már 1928-tól hét, 1929-től nyolc, majd 1942-től kilenc tanszékkel. A kar 1950-ig való fennállása alatt tizenkét tanár működött rajta, egytől egyig hitvallásos szellemben. →Payr Sándor 1923–1930, →Kovács Sándor 1923–1936, →Prőhle Károly 1923–1946, →Stráner Vilmos 1923–1932, →Deák János 1923–1950, →Kiss Jenő 1923–1950, br. →Podmaniczky Pál 1928–1949, →Karner Károly 1929–1950, Jánossy Lajos 1934–1950, Wiczián Dezső, 1936–1950, Sólyom Jenő 1938–1950, Budaker Oszkár 1942–1950. – A kar magyar díszdoktorai a következők: →Geduly Henrik, →Kapy Béla, →Kiss Ferenc, br. →Prónay Dezső, br. →Radvánszky Albert, →Raffay Sándor, →Ravasz László, →Bancsó Antal, →Csikesz Sándor, Kiss István, →Mayer Endre, →Pröhle Henrik. Egyetemi magántanári habilitációt nyertek: Karner Károly, Wiczián Dezső.