BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Petri Elek (Marosvásárhely, 1852. nov. 20. – Bp. 1921. márc. 3.) ref. püspök. Marosvásárhelyen tanult, míg 1870-ben Pesten a →teol. akadémiára iratkozott be. 1874-ben külföldre menvén, egy évet a marburgi, egyet az utrechti egyetemen töltött. 1876-ban hazajőve, segéd-, a következő évben helyettes, 1879-ben pedig rendes tanára lett a budapesti teol. akadémián a bibliai tudományoknak. 1904-ben ugyanott lelkészi állást foglalt el. A →dunamelléki egyházkerület 1881-ben aljegyzővé, 1893-ban pénztárnokká, 1911-ben főjegyzővé, 1915 őszén püspökké választotta. Az országos ref. lelkészi →gyámintézetnek 1895-től 1904-ig előadója, a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak kezdettől választmányi tagja, 1915-től ügyvivő másodelnöke volt. – Vezető részt vett a bibliafordítás revíziójában, ő maga a Sámuel. Krónikák és a Cselekedetek könyvét fordítván le. A P. E. I. L.-ben és az →Egyházi Reformban közzétett kisebb tanulmányain, meg a „Kalászok…” közt kiadott gyakorlati dolgozatain kívül a következő nagyobb értekezései és külön megjelent művei vannak: Tájékozás a bibliai bevezetéstan körében (P. E. I. L.. 1889.) Újabb tanulmányok a bibliai kritika körében (Uo. 1889.). A zsidó nép őstörténetéről (Uo. 1890.). Jeremiás élete és kora (Prot. Szle, 1890.). A vallás szerepe a mindennapi életben. (Budapest, 1891.) Az újtestamentum társadalmi eszméi és intézményei (Prot. Szle, 1893.). Egyházi ünnepeinkről (P. E. I. L. 1894.) Esketési beszéd a budai templom felavatásakor. (Budapest, 1897.) Prédikáció a Magyar Prot. Irodalmi Társaság debreceni közgyűlése alkalmával (Emlékkönyv…). (Uo. 1899.) Prédikáció püspökké beiktatásakor. (Uo. 1915.) – továbbá →Baksay Sándornak a temetésén, valamint a gyászünnepén tartott imái (1915.). – Veje volt →Török Pálnak.