BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Peti Lőrinc (Magyarújfalu, 1852. aug. 8. – Bürüs, 1930. okt. 15.) ref. lelkész. Tanult 1861-től 1867-ig a csurgói, 1867-től 1869-ig a pápai gimnáziumban. A teológiát 1873-ban végezte Debrecenben. Huzamosabb segéd- és helyettes lelkészi működés után 1878-ban Kutason, 1880-ban Bürüsön lett lelkész. – A →dunántúli egyházkerület 1903 végén aljegyzővé, 1904-ben zsinati póttaggá, 1907-ben tanácsbíróvá választotta. 1898-tól elnöke volt a csurgói gimnázium →igazgató-tanácsának s 1924-től tb. →esperese a →belsősomogyi egyházmegyének. Művei: Egyházi beszédek (4 k.), (Csurgó, 1901–1908.) Emléklap Tisza Kálmán emlékezetére (→Antal Gézával és →Thury Etelével). (Pápa, 1902.)