BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fornet József (Felsőozoróc, 1732. nov. 7. – Csorba, 1809.) ev. lelkész. Tanult Körmöcbányán, Besztercebányán, Sajógömörön, Késmárkon, Pozsonyban. Külföldre menvén, 1756 őszén a jenai egyetemre iratkozott be. Hazajövetele után Fancsalon lett lelkész, honnan 1759-ben Lőcsére választották meg szlovák lelkésznek. 1784-től Csorbán lelkészkedett, hol meghalt. Herrenhutiak befolyása alatt állott. – Művei: A keresztyén szabadsága (Az 1791. évi törvényhozás alkalmával, szlovákul). (Lőcse, 1791.) A táncról Jézus Krisztus tana szerint (németül és szlovákul). (Uo. 1795.) Kurze Aeusserung über die entehrenden Kunstgriffe des Verfassers des Beytrags zur Berichtigung der Urtheile über den Tanz (Szontagh Dániel ellen). (Uo. 1797.) A philosophusi és isteni bölcsesség különbsége az erény keresésének útján (szlovákul). (Uo. 1800.) Katechismus (szlovákul). (Pozsony, 1803.) Christus mysterium sanae rationi non adversans. (Lőcse, 1804.)